21 червня 2021 року (05322) 2-43-65 Мапа сайту

В 1976 році був створений курс ендокринології у складі кафедри госпітальної терапії (зав. кафедрою д.м.н., проф. Шулаєва Є.В.).

З 1978 року кафедру очолював д.м.н., проф. Ермалінський О.Ф.

професор Ермалінський О.Ф.

З 1992 року д.м.н., проф. Катеренчук І.П.

професор Катеренчук І.П.

З 1998 року курс було приєднано до кафедри післядипломної освіти лікарів - терапевтів, яку очолював д.м.н., проф. М.М.Потяженко.

професор Потяженко М.М.

 Завідуючим курсом ендокринології з його заснування до 1998 року був к.м.н, доцент Головач А.П.

к.м.н, доцент Головач А.П.

Протягом 1997 року курсом керував д.м.н. Андрусенко О.Б.

З 2003 року наказом була створена кафедра ендокринології з курсом фізичної реабілітації, спортивної медицини та  лікувальної фізкультури, де завідувачем кафедри була призначена д.мед.н., професор Л.Є.Бобирьова.

д.мед.н., професор Л.Є.Бобирьова

У 2012р. курс фізичної реабілітації спортивної медицини та  лікувальної фізкультури був об’єднаний з кафедрою фізичного виховання, а до кафедри ендокринології був при’єднаний курс дитячих інфекційних хвороб. 

У 1997р. був створений окремо курс дитячих інфекційних хвороб, який очолив к.м.н. К.Ю. Прилуцький.

к.м.н. К.Ю. Прилуцький

З 1998р. по 2005р. викладання дитячих інфекційних хвороб проводилось на кафедрі факультетської педіатрії з неонатологією та дитячими інфекційними хворобами (зав.каф. д.м.н., професор Г.М. Траверсе), а протягом 2005-2007рр. на кафедрі госпітальної педіатрії з дитячими інфекційними хворобами (зав. каф. д.м.н.,професор Т.О. Крючко), у 2007-2011рр. – на кафедрі педіатрії №1 з пропедевтикою, неонатологією та дитячими інфекційними хворобами (зав.каф. д.м.н., професор Г.М. Траверсе, у 2012р.- д.м.н., професор В.І. Похилько).

З 2012 року по сьогоднішній день кафедру ендокринології з дитячими інфекційними хворобами очолює Бобирьова Людмила Єгорівна - лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор.

З 2002р. - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, у 2004р. за серію наукових праць «Цукровий діабет. Ускладнення. Розробка сучасних біотехнологій терапії і профілактики» нагороджена дипломом Академії медичних наук України, у 2012р. терміном на 2 роки обрана членом медичного відділу Польської Академії Наук. Член 2 спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій (м. Харків, м. Київ). Під її керівництвом пройшли навчання 4 клінічних ординатори, були захищені 7 магістерських робіт та 5 кандидатських дисертацій , є автором 245 наукових праць,з них у журналах Scopus 6, індекс Гірша 7, I10-індекс 4, цитувань її наукових статей близько 300, має 21 патент на винахід України, інформаційних листів 4, співавтор 13 навчальних посібників.