21 червня 2021 року (05322) 2-43-65 Мапа сайту

У 2020-2021 н.р. навчання студентів на кафедрі ендокринології з дитячими інфекційними хворобами медичного, стоматологічного та міжнародного факультетів відбувається за новими робочими програмами з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти. Викладаються наступні дисципліни:  "Ендокринологія" та "Дитячі інфекційні хвороби". На кафедрі навчаються лікарі-інтерни з фаху "Загальна практика - сімейна медицина", "Медицина невідкладних станів", "Внутрішні хвороби" та лікарі-курсанти.

Список навчальних посібників затверджених до друку ЦМК МОЗ України і Вченою радою академії:

1. Бобирьова Л.Є. Ендокринологія, фізична реабілітація та спортивна медицина. Навчальний посібник / Л.Є. Бобирьова, І.Л. Дворник, Д.М. Бойко та інші. – 2011, Полтава. – 207 с.

2. Муравльова О.В., Вахненко А.В., Шепітько К.В. Ендокринологія: критерії діагностики. Навчальний посібник / О.В. Муравльова – 2015, Полтава.– 206 с.

3. Бобирьова Л.Є., Дворник І.Л., Муравльова О.В., Городинська О.Ю. Діагностика та лікування йододефіцитних захворювань. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України - Полтава, 2016. - 142 с.

4. Бобирьова Л.Є., Дворник І.Л., Муравльова О.В., Городинська О.Ю. , Попруга А.О., Шаєнко З.О. Діагностика і лікування невідкладних станів у ендокринології. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України - Полтава, 2017. - 99с.

5. Т.О. Дев'яткіна, М.М. Рябушко, Л.Є. Бобирьова. В.М. Бобирьов. 43 роки науково – педагогічної діяльності. Бібліографія. - Полтава, 2018. – 92с.

6. Ільченко В. І. Екзантематозні інфекції у дітей / В. І. Ільченко, М. М. Пєший. – Полтава, 2006. – 114 с.

7. Пікуль К. В. Дитячі інфекційні хвороби в практиці сімейного лікаря. Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів-інтернів // К.В.Пікуль, В.І.Ільченко, К.Ю.Прилуцький. – Полтава, 2015. – 121 с.

8. Пікуль К. В. Дитячі інфекційні хвороби у практиці сімейного лікаря / К.В.Пікуль, В.І.Ільченко, К.Ю. Прилуцький. – Полтава, 2016. – 123 с.

9. Пікуль К.В. Інтенсивна терапія в клініці дитячих інфекційних хвороб. Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів-інтернів // К.В.Пікуль, В.І.Ільченко, К.Ю.Прилуцький. – Полтава, 2013. – 124 с.

10. Інфекційні захворювання органів травлення у дітей. – К.В.Пікуль, К.Ю.Прилуцький, В.І.Ільченко. – Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів-інтернів. – Полтава, 2008. – с. 124.

Посібники з навчально-методичної роботи циклу Ендокринологія.

Посібники з навчально-методичної роботи циклу Дитячі інфекційні хвороби.